امروز : 11 خرداد 1399::06:31
کد خبر : 2745
دوشنبه 04 بهمن 1395 - 15:38

متن جلسات دوره دشمن شناسی سایبری (20)

چرا امنیت اینترنت برای غرب خیلی مهم است

پایگاه صهیون‌پژوهی تیه: زمانی که اوباما به اجلاس آیپک می‌رود، دیگر اوباما نیست که حرف می‌زند و نوعی پرسش و پاسخ اتفاق می‌افتد، می‌شود گفت که ویژگی آنجا این است که نه اسامی‌شان را می‌دانید و نه چهره‌هایشان را می‌بینید، دو تصویری هم که می‌بینید از پشت فقط نشان می‌دهد که همه یهودی یا صهیونیستی هستند.

بیستمین گزارش اختصاصی پایگاه تیه از سلسله مباحث امنیت در نبردگاه سایبر، قسمت چهارم (بخش ششم)

چرا امنیت اینترنت برای غرب خیلی مهم است

به گزارش خبرنگار سرویس راهبردی و نظامی پایگاه صهیون‌پژوهی تیه، اندیشکده یقین در کارگاه امنیت در نبردگاه سایبر به بررسی امنیت سایبرنتیک پرداخته است، این کارگاه به بررسی آنچه نظارت جهانی توسط ایالات متحده و انگلیس نامیده شده، پرداخته است، و اسناد معتبری که از سوی نهادهای مرتبط آمریکایی منتشر شده است، ضمیمه این دروس گشته است. (برای مشاهده بخش پنجم از قسمت چهارم کلیک کنید.)

انگلیس و اسرائیل قرابتشان با هم خیلی نزدیک است و جریان آمریکا را کنترل می‌کند و اینها اول باید از آیپک رای بیاورند تا بعد الکترال رای بدهد و بعد بیایند و در سیستم رای گذاری عمومی به عنوان نمایندگان آن حزب از طرف مردم انتخاب شوند. شیفت بریتانیا از ظاهر به باطن را داشته باشید.

 

تیه / امنیت در نبردگاه سایبر / دشمن شناسی

 

در جلسه اول از آمریکا سندی ارائه شد که ویژن 2015 بود و در آن سند ویژن آمریکا مطرح می‌کرد که ما باید تا سال 2015 به این برسیم که در تمام دنیا هر سیستم نظامی، اطلاعاتی و امنیتی که مد نظر ماست، اطلاعاتش اولا در سطح جهان یکپارچه باشد، یعنی دارای افزونگی اطلاعات یا خلاء اطلاعاتی نباشد و دوم شبکه باشد. یعنی خودشان مطرح می‌کنند و در آن مستند که هر جا ارائه کردیم و به هر جا دسترسی داشته باشیم، موفق می‌شویم تا بتوانیم دسترسی داشته باشیم. در حین اینکه دیگران آن را نشناسند و بتوانند حمله کنند، انگلیس اسنادش را دوگانه می‌بندد، چون ظاهر قضیه این است که وقتی GCHQ انگلیس سر فرماندهی این قضیه را در اختیار دارد، باید مستحکم‌تر سند بنویسد و آمریکا ویژن 2015 را بسته، تنها مبحثی که مدنظرشان هست سایبری می‌باشد و در حوزه‌های دیگر بحثی نداشتند.

 

تیه / امنیت در نبردگاه سایر

 

انگلیس برای اینترنت جهانی کدام سندی راهبردی را آماده کرده است

اما سندی که انگلیسی‌ها برای سال 2015 بستند، یک سند امنیت ملی است و یعنی این اسناد امنیت ملی را اگر نگاه کنیم، یک کلمه در مورد فضای سایبر ندارد، سند جداگانه در مورد سایبر تدوین می‌کنند و ویژگی که دارد قسمتی از بحث ویژن 2015 مورد سوم، معادل می‌شود با کل سند 2015 آمریکا و برای تمام سیستم و برای سال 2015 بسته‌اند. یعنی کل حرکت آمریکا در سال 2015 یک بخش و یکی از اسنادشان تا الان دو  سند را اینجا ملاحظه می‌کنید.

دو تا نکته در مورد سندهایی که منتشر می‌شود، یکی اینکه قسمتهای اصلی می‌تواند به اشراف اطلاعاتی دیگران نسبت به آن کشور برسد را خط می‌زنند، یعنی منتشر نمی‌شود و این قسمت که بیرون می‌آید فقط نگرش به آینده را نشان می‌دهد، بعضی وقت‌ها اسناد کامل بیرون می‌آید و آنها از چند حالت پیروی می‌کنند یا زمانش گذشته که دیگر هیچ کسی نمی‌تواند با آن مقابله کند.

یعنی یک چیز حتمی است که چه بدانید و چه ندانید، پیش می‌آید؛ یا حالت سوم این است که اصلا آن نیست، عملیات روانی انجام می‌دهند که شما را منحرف کنند، مثل قضیه اسنودن و از اینگونه موارد قبلا هم عرض کردم. پس آنها یک عملیات روانی بود و چیزی که داشت در مورد GCHQ حدس زده می‌شد، به فراموشی سپرده شود و نگاه‌ها به سمت آمریکا برود که تقریبا موفق است و بعد از یکسال این اتفاق افتاد و الان دیگر از اسنودن خبری نیست، ویژن 2015 در قسمت چشم انداز دو قسمت اصلی را مطرح کرده و یعنی آبرویژن را مطرح می‌نماید.

چیزی که می‌خواهند بدان برسند، عنوانش را دقت بفرمایید: UK سایبر سیکیوریتی استراتژی، این مربوط به کل 53 کشور است و نه فقط حوزه بریتانیا، در کل این 53 کشور ویژن 2015 شان دو گزینه ست: قسمت الف یعنی حالت اول این است که در حوزه اقتصاد کلان بحث اکانومی و ارزش‌های اجتماعی‌شان و بحث اجتماعی و ایلیو سوسایتی از حالت تنش خارج شود. دوم اینکه عکس العمل و امنیت فضای سایبر مبتنی بر اقدامات هدایت شده توسط ارزش‌های لیبرالیستی و بی طرفی، سه شفاف سازی و بحث قانون. چهارم تسهیل رونق. پنج امنیت ملی و نهایتا جامعه مستحکم باشد.

 

امنیت در نبردگاه سایر / تیه  /  دشمن شناسی

 

با امنیت اینترنت به دنبال کنترل مردم هستند تا امنیت مردم

جامعه را از حیث بنیان مردم و نه امنیت می‌گیرد، امنیت ملی را آورده و عطف به آن است، اهدافی را مد نظر گرفتند، چهار تا آبجکت‌هایی است که ملاحظه می‌فرمایید. هدف اولشان این است: متحده پادشاهی جرایم سایبری را باید مهار کند و صاحب یکی از امن‌ترین فضاهای سایبر در جهان بدل شود، برای انجام امور تجاری و اقتصادی جالب است، این حرف را کسی می‌زند که سرفصل‌های سایبر زیر دستش تبدیل بشود به یکی از امن‌ترین‌ها. دوم متحده پادشاهی عکس العمل کاراتر در مقابل حملات سایبری داشته باشد و بر پشتیبانی هر چیزی در فضای سایبر بهتر قادر باشد.

سومین مسئله و هدف سوم متحده پادشاهی این است که باید کمک کرده باشد به شکل دادن؛ یعنی این اتفاق باید افتاده باشد و کمک کرده شود به شکل دادن فضای سایبری که باز پایدار و پویا شود و عموم بتوانند با امنیت از آن بهره ببرند که منظور همان 53 کشوری تحت نظر بریتانیا است و از جوامع باستانی پشتیبانی نماید. نهایتا هدف چهارم این است که متحده پادشاهی باید خبره باشد در شناخت علم و معرفت، مهارت‌ها و ظرفیت‌ها، هر جایی که مورد نیاز باشد برای مستحکم نمودن همه اهداف امنیت سایبری شان هدف گزاری می‌کنند تا در ویژن 2015 سایبری هم اینها محقق شود و البته همین الان هم محقق شده است.

اما مسئله‌ای که در مورد آمریکا در تمایز با انگلیس وجود دارد، این است که آمریکا بعضی از اطلاعاتی که از این نظر محرمانه می‌رسد را رو می‌کنند که نوعی جذابیت هم دارد و وسیله خوبی برای سرگرمی است. تحلیلگران آمریکا در مقابل ببینید، انگلیس سندهایش خیلی ساده است، یعنی مواردی را گفته که به ظاهر همه تکنیکی می‌آید و فقط جایگاه اینها زمانی مشخص می‌شود که یک نفر بیاید و این اهداف را تحلیل کند. فرمانده حوزه پنج چشم آمده و حالا برای همچنین جایگاهی چطور می‌شود تعبیر کرد. قسمت مهمی دارد و در بحث شین ژن تری، در بند دوم مسئله‌ای را مطرح می‌کند این است: وقتی اینترنت اولین شروع را برای رشد محقق کرد، به سال 1991 است که اعلام می‌شود اینترنت رشد جهانی پیدا کرد و با 50 میلیون کاربر شروع شد.

تا الان که حدود دو سه میلیارد تخمینی که می‌زنند از کاربران دائمی اینترنت هستند، وقتی اینترنت اولین شروع را برای رشد کرد، امنیت ما از بین رفت و کسی که خودش از 1775 در بحث تلفن همان موقع مرکزهای سوئیچ را خودش در اختیار گرفته بود، این حرف را می‌زند که امنیت از بین رفت و هر چقدر ما زندگیمان را آنلاین‌تر کنیم این مسئله بیشتر و بیشتر می‌شود. اسناد انگلیسیها از یک جهت واقعا برای حداقل ایرانی‌هایی که با صراحت می‌گویند دشمن اصلی‌شان است و در اسناد هم اسم می‌آورد، خیلی قابل تامل است.

سوال ساده این است، کسی که چاقو دستش است و خودش بیشتر از کسی که دارد، می‌ترسد که چاقو به سمتش گرفته شود، یعنی فضا برای او است، مثلا استاکس نت را برای ما طراحی کرد و حوزه اصلی کمربند امنیتی سایبر در دنیا اطراف خودش کشیده شد که تقریبا می‌شود گفت نمی‌توان بدان نفوذ کرد و خیلی سخت است، اما از آنلاین شدن اطلاعات مردم خودشون وحشت دارند، از این جهت تا این جایی که عرض شد در سه نکته اصلی خلاصه می‌کنم: یک اینکه امپراطوری بریتانیا در مواردی که برایش پیش آمد به دلیل اشتباهات رفتاری خودش در طی سه چهار قرن گذشته مجبور شد از ظاهر به حاشیه برود و کشورهای دیگری در جلو قرار بدهد که شاخص آمریکا است.

بحث دوم این است که سیستم کشورهای مشترک المنافع و آمریکا در تمام مسائلی که پیشرفت می‌کنند، خصوصا آمریکا ریشه در انگلیس دارد، یعنی می‌توانیم با توجه به کثرت اسنادی که در این قضیه وجود دارد در آینده هم استقرائی به این نتیجه برسیم، پس هر چیزی که از این به بعد آمریکا هم به سمتش می‌رود، حداقل یک سر در بریتانیا دارد.

مسئله سوم اینکه بریتانیا با صراحت اعلام می‌کند که دشمن اصلی‌اش ایران است، انسان ایرانی شیعه! پس از این جهت تمام اسنادشان برای ما از اولویت بسیار بالاتری نسبت به اسناد کشوری مثل آمریکا و بقیه دشمنان مثل اسرائیل قرار می‌گیرد، چون اگر ما بتوانیم ریشه انگلیس را بشناسیم و با انگلیس مقابله کنیم، خود به خود 53 کشور دیگر یعنی باقی مانده پادشاهی و آمریکا شناخته می‌شوند و می‌توان مقابله کرد، اما اگر تک تک آنها را از بین ببریم، انگلیس به شکل جدید همانطوری که خودش با توجه به مکانیسم دولت سایه هم اشاره می‌کند، دوباره می‌تواند پا بگیرد و طبیعتا خطر اولش برای ماست.


منبع : اختصاصی پایگاه جامع صهیون پژوهی تیه
کد خبرنگار : 12
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

اردو
تبلیغ کانال
ویژه نامه روز قدس
صوت
فیلم
کاریکاتور
اینفوگرافی
اخبار
پربازدیدترین
پیشنهادسردبیر
همایش ها
محصولات
اساتید