امروز : 11 خرداد 1399::04:38
کد خبر : 2716
سه شنبه 28 دي 1395 - 13:41

سلسله مطالب پایگاه تیه در معرفی کتابهای یهودپژوهی و صهیونیسم شناسی و یهود در قران(105)

پدیده هرزه‌ نگاری و مستهجن‌ پردازی در جهان‌ معاصر

پایگاه صهیونپژوهی تیه: نقش یهودیان در صنعت هرزه نگاری آمریکا داستانی است که کمتر بدان پرداخته شده است و مربوط به یهودیان و نقش آنها در صنعت فیلمهای هرزه است که خویشاوندان بدنام «هالیوود» شمرده میشود.

بررسی یک واقعیت زیر پرده شهر

پدیده هرزه‌ نگاری و مستهجن‌ پردازی در جهان‌ معاصر

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی پایگاه صهیونپژوهی تیه، کتاب پدیده ی هرزه نگاری ومستهجن پردازی درجهان معاصر توسط انتشارات هلال در سال 1393 در 200 صفحه منتشر شده است. هدف از نگارش این اثر، بیان پیش درآمدی در شناسایی وجوه مختلف پدیده هرزه نگاری است و تذکری برای توجه جدی به آن است، چنانچه وجوه مختلف این پدیده به ویژه در آن وجه که کیان و اساس خانواده را در هم ریخته و نابود میسازد، بیش از این مغفول بماند و درباره آن اخذ موضع نشود، بسیاری از فرصتها برای بازسازی ویرانهها و مصونیت بخشی عمومی از بین میرود.

از جمله منابع مورد استفاده در این کتاب: قرآن کریم، مرگ درسکوت مقالهای از اسماعیل شفیعی سروستانی، سیاحت غرب، سایت مشرق، عواقب و آسیب شناسی چشم چرانی اثر سیدمصطفی علم خواه، عصر پایان اخلاق اثر بنجامین دی وایکر از مجله سپیده دانایی، درسی از اخلاق اثر سید مجتبی موسوی، وسائل الشیعه و مجله حقوق امروز میباشد.

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم/ مستهجن

 

موضوع کتاب

موضوع این کتاب مروراجمالی و تجزیه و تحلیل نقش و انگیزهای پشت پرده بازیگران و تولیدکنندگان محصولات هرزه نگاری است و قصد دارد تا موضوعی را که در فرهنگ عمومی یهودیان آمریکایی مورد بی توجهی قرار گرفته است را روشن کند و دیگر زمان آن فرا رسیده است که درباره نقش چشمگیر یهودیان این حوزه به طور جدی بیندیشیم و بنویسیم. نویسنده در این اثر از مقالات و منابع مختلف برای پاسخ به سوالات ذیل استفاده نموده است: انقلاب جنسی چه جریانی است؟ و نقش یهود در این جریان چه بوده است؟ پورنوگرافی به چه معناست؟ افراد سودجو برای اشاعه پورنوگرافی از چه ابزاری استفاده نمودند؟ اثرات شوم و بلایی که هرزه نگاری بر سر نوجوانان میآورد چیست؟ چه راهکارهایی برای رهایی از هرزه نگاری وجود دارد؟

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم/ مستهجن

 

اثرحاضر شامل دو بخش کلی است؛ بخش اول: بررسی پدیده هرزه نگاری و مستهجن پردازی در جهان معاصر و بخش دوم: معرّفی و راههای مبارزه فردی و اجتماعی با پدیده هرزه نگاری.

بخش اول: بررسی پدیده هرزه نگاری و مستهجن پردازی در جهان است که برخی عنوانهای این فصل شامل مرگ در سکوت و لکه سیاه ناهنجاری، مردحقه باز، نگاهی به پدیده هرزه نگاری در غرب و .... میباشد، اما در بخش دوم معرّفی و راههای مبارزه فردی و اجتماعی با پدیده هرزه نگاری بیان گشته است و برخی عنوانهای آن شامل پورنوگرافی درفضای مجازی، عواقب شهوت رانی، چند پیشنهاد بازدارنده از تاثیر آثار مستهجن و.... هست که با وجود این مطالب تلاشی در جهت عنوان مطالبی است که شاید جرأت بیان و ارائه آن برای هر کسی مهیا نگردد.

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم/ مستهجن

 

فصل اول: بررسی پدیده هرزه نگاری و مستهجن پردازی (پورنوگرافی) درجهان

در مقاله مرگ درسکوت اثر اسماعیل شفیعی سروستانی به گوشهای از علل انحرافات جنسی میپردازد: انحراف جنسی و اشتغال به شهوات از مفاسدی است که جامعه را از درون میپوساند و موجب هلاکت آن میشود، این ظلم عظیم ،خواه حاصل عمل سیاسی، اجتماعی متولیان و حاکمان باشد و خواه حاصل شهوترانی و هوس پرستی رعایا! نتیجهای جز نابودی فرهنگها و تمدنها را در پی ندارد. قرآن کریم از اقوام منحرف و شهوتران به عنوان «قوم مسرف و مجرم» یاد میکند. اشرار یهودی به خوبی میدانند که از چه طریقی میتوان ریشههای فرهنگی مسلمانان را خشکاند، از این رو در کنار هزاران حیله و توطئه، با رواج فحشا و منکرات، مسیحیان و مسلمان را محکوم به مرگ در سکوت و خاموشی ساختند.

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم/ مستهجن

 

شرق اسلامی و اسب تراوای غربی؛ هنجار شکنی تا بی نهایت

با ورود ماهواره، اینترنت و همه گیر شدن این دو رسانه در ایران، اسب تروای غربیها در مقابله با ایران حرکت کرد و آرام حتی به اتاق خواب کودکانمان هم خزید. وقتی تروایی ها اسب پیش کش یونانیها را وارد شهر کردند، تصمیم گرفتند، تندیس چوبی را به نشانه پیروزی در میدان اصلی قرار دهند، غافل از اینکه هیچ گربهای محض رضای خدا موش نمیگیرد! اینکه چرا اینترنت آمد و چرا آمریکاییها این لطف بزرگ را به بشریت کردند، همان قضیه گربه و موش و رضای خداست.

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم/ مستهجن

 

فعالیت یهودیان در صنعت هرزه نگاری (پورنوگرافی) در قالب دو گروه تولیدکنندگان و فروشندگان این محصولات و بازیگران آن صورت میگیرد، یهودیان در صنعت پورنوگرافی همانند هم کیشانشان در هالیوود به این دلیل جذب این صنعت شدند که در آن موانع محدود کنندهای به آن صورت وجود نداشت و یک سرمایهگذار برای شروع کسب و کار نیازمند مبلغ زیادی پول نبود، تنها نیازمند چیزی بود که یهودیان به وفور از آن برخوردار بودند و آن بیشرمی، پررویی و وقاحت بود و هدف شمار زیادی از یهودیان شاغل در هرزه نگاری، کسب سود در این صنعت به شمار میرفت. این منفعت طلبی یهودیان باعث شده بود که اهمیّتی به آسیبهایی که باعث فروپاشی خانوادهها میشد، ندهند.

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم/ مستهجن

 

بخش دوم: معرّفی و راههای مبارزه فردی و اجتماعی با پدیده هرزه نگاری

راهکارها و پیشنهادات: اگر علل و انگیزههای جرم با زبانی سلیس باز نمود شود، همگان به پیشگیری جرم، به مصداق -علاج واقعه قبل از وقوع بایدکرد- قادر خواهند بود. هر پدر و مادر مدبری که به آینده فرزند خود دلبسته است، از این تعالیم بهرهای میگیرد تا دیگر لزومی نداشته باشد که همیشه پلیس در بیغولهها در کمین جنایت کاران باشد، زیرا چنین پدر و مادری از پیش جامعه را تا حدودی از وجود ریشههای جنایت پاک کردهاند.

اسلام که با ندای فطرت هماهنگ است، اصل تعادل را بین جنبه مادی و معنوی در نظر گرفته است و راهی برای پیروان خود برگزیده است که سعادت جسمی و روحی آنان را تضمین میکند. به عبارتی کنترل غریزه شهوانی راه مصون ماندن در برابر اغوا کنندگان میباشد که به دو صورت کنترل منفی و کنترل مثبت بیان میکند، البته راه مطلوب از نظر اسلام کنترل مثبت است که با ازدواج تحقق مییابد.

 

تیه / دشمن شناسی / یهود / صهیونیسم/ مستهجن

 

چند توصیه به والدین برای جلوگیری از آسیب دیدن فرزندانشان در برابر فیلمهای پورنوگرافی:

  1. با فرزندان خود ارتباط برقرار کنید. 2- با فناوریهای جدید آشنا شوید. 3- از روشهای خشن و محرومسازی استفاده نکنید. 4- در تربیت جنسی فرزندانتان کوتاهی نکنید.

برخی آثار فاجعه آمیز نگاه کردن به فیلمهای غیراخلاقی را میتوان اینگونه برشمرد:

  1. کاهش شدید عشق میان همسران 2 -تاثیرات فیزیولوژیک 3- از بین رفتن عفت عمومی و اجتماعی در دراز مدت 4- نفش بستن تصاویر جنسی اغرار آمیز در ذهن 5 -انزوا و کاهش روابط اجتماعی.

پیشنهاد های موسسه فرهنگی موعود (عج) به مدیران فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور: صمیمانه از حجم عوامل محرک بکاهید و فرهنگ را در اولویت اول تصمیم سازی های خود قرار دهید؛ بی هیچ مماشات و حرکات نمایشی، امکان ازدواج جوانان این سرزمین را فراهم سازید ؛ اشتغال جوانان را در اولویت کارهای سازمانها قراردهید و با سرعت و قدرت شبکههای تولید و توزیع آثار مستهجن را شناسایی و آنها را جمع آوری کنید. 


منبع : اختصاصی پایگاه جامع صهیون پژوهی تیه
کد خبرنگار : 12
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

اردو
تبلیغ کانال
ویژه نامه روز قدس
صوت
فیلم
کاریکاتور
اینفوگرافی
اخبار
پربازدیدترین
پیشنهادسردبیر
همایش ها
محصولات
اساتید