امروز : 11 خرداد 1399::04:23
کد خبر : 2698
یکشنبه 26 دي 1395 - 13:22

سلسله مطالب پایگاه تیه در معرفی کتاب‌های فرب‌شناسی، یهودپژوهی، صهیونیسم‌شناسی(103)

بحران علم مدرن، نتیجه دنیازدگی، حس‌گرایی و محدودیت عقل مدرن

پایگاه صهیون‌پژوهی تیه: نظام آموزش علمی و پزشکی نوین در کشورهای جهان، یک میراث استعماری است که ریشه در فلسفه تعلیم و تربیت مادی و صهیون‌زده غرب دارد و تناسبی با جوامع ما ندارد. آنچه این معضل را پیچیده‌تر می کند، مهاجرت برخی تکنولوژیست‌های جهان به غرب می‌باشد. این مغز شویی، نوعی دیگر از هدر دادن منابع را در اکثر جهان ایجاد می کند.

بحران علم مدرن، نتیجه دنیازدگی، حس‌گرایی و محدودیت عقل مدرن

سرویس کتاب پایگاه جامع صهیون پژوهی تیه - مصطفی عبادی خواه: علم و تکنولوژی مدرن اکنون بخش عمده -اگر نگوییم همه-زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده است. این امر نه تنها ابزارهای زندگی ما را متحول نموده است، بلکه تأثیری عمیق بر روابط اجتماعی و فردی ما و حتی اثری قابل توجه بر شیوه فکر کردن ما گذاشته است. این در حالی است که کمتر به بررسی این آثار پرداخته‌ایم و همواره بدون هرگونه دقت نظر صرفاً در پی جذب و جلب علم وتکنولوژی مدرن بوده ایم. ترس از اتهام تحجر و انگ از زمان عقب بودن، متاسفانه باعث شده است که بسیاری از اهل فکر و اندیشه از بررسی جدی آثار و عواقب علوم و تکنولوژی های مدرن شانه خالی کنند. حال آنکه بر عهده گرفتن چنین وظیفه خطیر و سنگینی نه تنها عقب ماندگی نیست، بلکه حاکی از آن است که «فرزند زمان خویشتن» هستیم. اکنون این نکته اساساً پذیرفته شده است که علم و تکنولوژی مدرن، در ایفای نقشی که برای آن در حل معضلات اجتماعی در نظر گرفته شده بود (خصوصا در جهان سوم)، با شکست مواجه شده است.

معرفی کتاب بحران علم مدرن

سال 1986 کنفرانس بین المللی در مورد «بحران در علوم مدرن» تشکیل دادند که از موضوعات اصلی مطرح شده در کنفرانس، بررسی بی چون و چرا و تأثیر همه جانبه علوم و تکنولوژی مدرن به عنوان ابزار توسعه در جهان سوم بود. استفاده از علم و تکنولوژی مدرن به عنوان ابزاری خنثی، بی طرف و جهان شمول در جهت توسعه، هزاران معضل را برای جهان سوم بوجود آورده است. این کتاب حاوی نسخه نهایی بیانیه کنفرانس است که به 15 فصل تقسیم شده، به جز فصل اول که بیانیه کلی را تشکیل می دهد، هر فصل شامل پیشنهادهای علمی و عملی می باشد.

مدرن/کتاب/تیه

 

عزیزی، سیدمجتبی،1988، بحران علم مدرن، جمع بندی و چکیده مباحث کنفرانس بین المللی بحران در علوم مدرن، از مجموعه آثار غرب شناسی (11)، انتشارات کتاب صبح، 118 صفحه.

فصل اول: تأملی پیرامون علم و تکنولوژی مدرن

علم و تکنولوژی مدرن در وضعیت وخیم بحرانی قراردارد. واضح ترین اشکال چنین بحرانی را می توان در آخرین تولیدات نظام های علمی و تکنولوژیک مانند کالا ها و تکنولوژی های جدید و غیره مشاهده کرد که اغلب معطوف به تخریب، هدر دادن و منزوی کردن افراد از یک دیگر و از طبیعت هستند. ما اکنون رفته رفته بیشتر پی می بریم که یک اشتباه اساسی در اعماق علم و تکنولوژی مدرن و در ماهیت آن وجود دارد، حتی در زیربنایی ترین بخش های علمی مانند ریاضی و فیزیک، تردیدهای معرفت شناسانه ای بروز کرده است. در علم بیولوژیک، تکنیک های بازسازی «دی ان ای» و امکان ایجاد و رها کردن موجودات جدید و عجیب الخلقه در طبیعت و یا حتی شبیه سازی انسانها، کابوس فرانکنشتاین (موجودی افسانه ای، بر گرفته از رمانی به نوشته ماری شلی) را کاملاً به واقعیت نزدیک کرده است.

بحران علم مدرن، خود را در جهان سوم نیزبه خوبی نشان می دهد. علم و تکنولوژی مدرن باعث شده است که جوامع جهان سوم جایگاه خود را از دست بدهند، فرهنگ های سنتی تخریب گردند و زیست بوم ملت های جهان سوم دچار خسارات همه جانبه گردد.

البته در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، علم و تکنولوژی عاریتی غربی، هنوز ریشه ندوانده است. نه علم ونه عالمان مدرن، رابطه ای زنده وفعال با مشکلات، نیازهای اساسی و منابع محلی جوامع برقرار نکرده اند. علم مدرن و عالمان مدرن در جوامع در حال توسعه، اغلب بی رابطه، اسراف گرا، عقیم وغیر مولد، تقلیدگرا و دارای نشانه های کالاهای دست دوم و درجه دوم می باشند.

با توجه به ماهیت مخرب علم وتکنولوژی فعلی و این حقیقت که این علم وتکنولوژی از سوی کشورهای صنعتی و شرکت های چند ملیتی کنترل و مدیریت می شود، ضروری است که کشورهای جهان سوم مبنای محلی خاص خود را برای تولید، استفاده و توزیع دانش علم وتکنولوژی ایجاد کنند. کشورهای جهان سوم باید در این دوره با یکدیگر همکاری کنند. علاوه بر این، باید به طور کلی در مفهوم انتقال تکنولوژی و واردات علم از غرب تجدیدنظر کرد.

 

فصل دوم: علم، تکنولوژی و منابع طبیعی

منابع طبیعی جهان سوم پیش از آنکه به تسخیر استعمارگران درآید، از سوی تکنولوژی های مبتنی بر تخصص و دانش محلی، در سطح محدودی مورد بهره برداری قرار می گرفت. استعمار به همراه خود نیاز عظیمی به منابع طبیعی را بهمراه آورد و این اولین گام در جهت ایجاد بی ثباتی در تکنولوژی های کارآمد محلی بود که منابع زیربنایی و بازار مورد نیاز آنها را تحلیل برد.

در روند توسعه جهان سوم، صرفاً بازارتکنولوژی کهنه رونق گرفت و چنین تکنولوژی هایی به جهان سوم منتقل شد.


پیشنهادها:
1)کشورهای جهان سوم باید پاسخی مبتنی بر تمدن خویش برای ایجاد تکنولوژی های متناسب با منابع طبیعی پیدا کنند و راهی برای تقویت کنترل محلی مربوط به استفاده از منابع طبیعی ایجادکنند.

2) استفاده از زمین و آب باید به نحوی باثبات در جهتی هدایت شوند که اولاً نیازهای محلی را برآورده کنند و در رفع این نیازها نیز اولویت های محلی رعایت شود.

3) دولت ها، دانشمندان و گروهای جهان سومی باید از منابع ژنتیکی دانه ها و گیاهان خود در برابر تخریب ها مراقبت کنند.

کتاب بحران علم مدرن

 

فصل سوم: ناتوانی علم در بر آورده ساختن نیازهای اساسی

دنیای ما حجم محدودی از منابع طبیعی را در اختیار ما قرار داده است که فرایند تولید فعلی، سالانه بخشی از این منابع را از میان می برد.
1) توزیع و کنترل نابرابر منابع جهان
استخراج و استفاده ازمنابع طبیعی در حیطه کنترل و استفاده از آن، به شدت نابرابرصورت می گیرد. 80% از منابع جهان از سوی کشورهای توسعه یافته مصرف می شود و 20% آن در جهان سوم.

2) رشد شمال به قیمت از میان رفتن جنوب
در روند فعلی تحلیل منابع و استفاده غیرمنطقی از منابع طبیعی جهان، نیرو و دینامیسم اصلی این حرکت در اقتصاد سیاسی و نظام های اجتماعی –اقتصادی جوامع قرار دارد که باعث رشد رقابت میان شرکت ها و ملت ها می گردد؛ اما نقش علم و تکنولوژی در این میان بسیار حایز اهمیت است. در سال 1980، ملت های شمال که فقط یک چهارم ملت های جهان سوم را تشکیل می دهند، 80% از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص دادند اما در جنوب، سه چهارم از جمعیت جهان صرفاً 20% ار درآمددنیا را کسب کردند.

3) توسعه نابرابر در جهان سوم
 چنین ساختاری از نابرابری، در سطوح ملی، منطقه ای و محلی جهان سوم نیز وجود دارد؛ بنابراین جریان ملی کالاها نیز مطابق همان الگو شکل می گیرد: کالاهای لوکس برای گروه های پردرآمد، کالاهای متوسط برای طبقه متوسط و کالاهای اساسی و یا کمتر از آن برای طبقه پایین که 70% جمعیت را تشکیل می دهند. وابستگی به نظام جهان مدرن، فاجعه ای را پیش روی کشورهای جهان سوم قرار داده است. حال آنکه توسعه پایا که ضرورتی برای آینده کشورهای جهان سوم است، نیازمند استفاده معقول از منابع این کشورها برای توسعه صحیح آن هاست.

پیشنهاد:
1) اقتصاد بین الملل و نظم مالی فعلی باید تغییرات اساسی ای را پشت سر بگذارد.

2) در بسیاری از مناطق جهان سوم، مناطق بزرگی با اقتصاد سازگار با محیط زیست و نظام های زندگی ای یافت می شود که در جهان پیشرفته کاملا ازمیان رفته اند. ما نیازمند شناسایی این مناطق و کشف مجدد آگاهی های فرهنگی و تکنولوژیک از نظام های بومی کشاورزی، صنعت، خانه سازی، آبیاری، بهداشت، داروسازی و فرهنگ هستیم.

 

فصل چهارم: ارتباط اقتصاد و علم مدرن

ارتباط و تأثیرمتقابل عوامل اقتصادی و علوم مدرن دوسویه است. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی بر سیاست گذاری و جهت دهی علم مدرن تأثیر دارند و علم و تکنولوژی مدرن نیز به تحقق طرح های اقتصادی قدرت های مسلط جهان کمک می کند.

پیشنهاد: آگاهی عمومی نسبت به رابطه میان نیروهای اقتصادی و عملکرد علم و تکنولوژی مدرن باید افزایش یابد.

 

فصل پنجم: خطرات علم و تکنولوژی

با اوج گیری تکان دهنده وقوع فاجعه های بزرگ تکنولوژیک در سراسرجهان، اعتبار علم مدرن اساساً زیر سؤال رفت.فاجعه نشت گاز در بوپال، حادثه هسته ای جزیره تریمایلدر ایالات متحده، انفجار هسته ای چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی وغیره نقاط عطفی اساسی در راه جدا کردن عمومی مردم از علم مدرن بوده اند.

پیشنهادها:
1) کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، با وضع قوانینی، صدور هرگونه محصولات و صنایعی را که به لحاظ زیست محیطی خطرناک است و در کشورهای خودشان ممنوع هستند، غیرمجاز اعلام کنند.
2) کشورهای جهان سوم باید برای تقویت ظرفیت نظارتی و نظام بخشی خود، برای کنترل واردات محصولات خطرناک با یکدیگر همکاری کنند.

 

فصل ششم: علم ونژادپرستی

1) نژادپرستی در آموزش علم:
نتیجه این نژادپرستی، آرام آرام انتظاراتی را که از این گروه می رود، کاهش می یابد وهرم های شغلی به صورت طبیعی این گروه تنزل می یابد.

2)نژادپرستی در استفاده از تکنولوژی:
در بسیاری از کارگاه ها خصوصاً در غرب، عده ای تحت عنوان «ناتوان و بی مهارت» دسته بندی می شوند. علم و تکنولوژی مدرن به عنوان خدمتگذاری برای قدرت های سرمایه دار، باعث تشدید این استثمار گشته است.

پیشنهاد:
تجدید نظر در؛ الف) محتوای آموزشی  ب) ساختارآموزشی  ج) تفاوت های فرهنگی

 

فصل هفتم: علم، زنان و تبعیض جنسیتی

علم مدرن همواره در چرخه ای ازبازتولید روابط نابرابر، به انسان سفید پوست، غربی، مذکّر واز طبقه متوسط قدرت می دهد. می توان مدعی شد که اوضاع کاملاً بر ضد زنان است.
1) طراحی های جنسیت مدارانه
2) زنان به عنوان موش آزمایشگاهی علم و تکنولوژی

پیشنهاد:
1) باید قوانین سختگیرانه تری برای کارفرمایان در مورد شرایط کاری و دستمزد زنان تعیین گردد.
2) دولت باید قوانینی برای حفاظت از شخصیت زنان وضع کنند.

 

فصل هشتم: علم و نظامیگری

روند نظامیگری در جهان به نسبت فزاینده ای در حال رشد است. ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد اصلی ترین عامل افزایش مصارف نظامی در دنیا بوده است. خطری که در پیش روی ما قرار دارد، صرفاً از تسلیحات هسته ای نیست، بلکه خطر تخریب شیمیایی و بیولوژیک نیز وجود دارد.

پیشنهادها:
1) هیچ کشوری نباید در کشور دیگری مداخله نظامی بکند و همه کشورهای جهان باید از هدر دادن میلیاردها دلار در بخش نظامی پایان دهند.
2) دانشمندان امریکایی و دیگر دانشمندان جهان باید دولت آمریکا و دیگردولت ها را به بر هم زدن همه توافقات موجود برای ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا ترغیب نمایند.

معرفی کتاب بحران مدرنیته و اسلام

معرفی اجمالی کتاب بحران مدرنیته و اسلام

ریشه‌یابی بحران مدرنیته از نگاه دینی

نویسندگان: سید فضل‌الله حسینی ، غلامرضا میناگر، انتشارات اطلاعات، چاپ اول: 1391 قیمت : 3500 تومان
 
امروزه بحران مدرنیته در همه‌ شاخه‌های علوم انسانی به طور جدی مطرح است: فیلسوفان بنامی که خود از دنیای مدرن برخاسته‌اند، به بنیادهای جامعه‌ مدرن تاخته و دستاوردهای علم و تکنولوژی را زیر سؤال برده‌اند. روان‌شناسان و کارشناسان مسائل تربیتی، از انهدام شخصیت انسان، گم کردن معنای زندگی، احساس تنهایی و پوچی می‌گویند. جامعه‌شناسان از تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف نهاد خانواده و گسست جامعه‌ها می‌گویند. اقتصاد‌دانان، انسان معاصر را انسان هضم شده در چرخه‌ تولید دانسته و افزایش روزافزون فاصله‌های طبقاتی را از ویژگیهای جامعه‌های مدرن می‌شمارند. سایر دانشمندان نیز در این زمینه اعتراضها دارند. بحران‌های دنیای مدرن از زاویه‌های گوناگون، مورد بررسی و تحلیل نحله‌های فکری متفاوت قرار گرفته و سنت‌گرایان و پست مدرنیست‌ها هر کدام با تکیه بر دیدگاه‌ها و پیش فرض‌های خود به ریشه‌یابی این بحران پرداخته‌اند. مؤلفان بر آنند که تنها با معارف توحیدی و بنیان‌های دینی می‌توان این بحران را ریشه‌یابی دقیق کرد و راه‌های برون‌رفت از آن را نشان داد.


منبع : اختصاصی پایگاه جامع حوزوی صهیون‌پژوهی تیه
کد خبرنگار : 12
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

اردو
تبلیغ کانال
ویژه نامه روز قدس
صوت
فیلم
کاریکاتور
اینفوگرافی
اخبار
پربازدیدترین
پیشنهادسردبیر
همایش ها
محصولات
اساتید