امروز : 24 شهريور 1398::21:43
کد خبر : 2660
دوشنبه 20 دي 1395 - 01:48

سلسله مطالب پایگاه تیه در معرفی کتاب‌های یهودپژوهی و صهیونیسم شناسی(100)

کتاب «پروتستانتیزم، پیوریتنیسم و مسیحیت صهیونیستی»

پایگاه صهیون پژوهی تیه: نقش آفرینی یهود در دیگر تحولات اجتماعی اروپای قرون وسطی که با پروتستانتیزم آغاز شده بود در نوزایی جریان «روشنگری» نیز ادامه یافت. «قوم برگزیده» با ویران ساختن شالوده های مسیحی تمدن اروپا و غرب به گرفتن انتقامی تاریخی از آن دست زد و به جای آن تمدنی یهودی شبه مسیحی ای را بنا نهاد که رویکردی کاملاً دنیایی، پوزیتویستی و مادی داشت. تمدنی که بنیان و اساس آن بر قتل عام دیگر اقوام و استعمار، استثمار، تعدی، تجاوز، توسعه طلبی و امپریالیزم قرار داشت. این همه ناشی از سلطه جهانبینی یهودی و تلمودی بر اندیشه و روان تمدن غرب بود.

کتاب «پروتستانتیزم، پیوریتنیسم و مسیحیت صهیونیستی»

سرویس تاریخی پایگاه جامع صهیون پژوهی تیه - محمد مهدی ترکمن: پروتستانتیسم را می توان به نوعی بازگشت و رجعت مسیحیان به «عهد عتیق» یا تورات نامید. نهضت پروتستانتیسم به طور مشخص با «مارتین لوتر» و آراء اعتقادی جدید او در خصوص مسیحیت آغاز می گردد. لوتر خود پیش از آغاز نهضت پروتستانتیسم تحت تأثیر عمیق آموزه های فلسفی، تئولوژیک(الهیاتی) و جهان بینی عبرانی بوده است. این کتاب را نصیر صاحب خلق به رشته تحریر درآورده است که کتاب تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا از آثار ترجمه‌ای وی است.

 

مسیحیت/تیه

 

نویسنده در مقدمه می گوید:

کارکردهای ایدئولوژی قومی یهود، که بنیاد آن «برتری قومی یهود» را شکل داده و خاستگاهی توراتی دارد در تغییر هویت تمدنی غرب مسیحی و یهودیزه نمودن آن نقشی بی چون و چرا داشته است. نقشی که تا کنون درباره آن یا سخنی بیان نشده و یا کمتر به آن پرداخته شده است.

آموزه های تاریخی - اجتماعی اروپا عموماً (به غلط) بیانگر تضییع حقوق همه جانبه این قوم است. اما اینکه این امر چقدر با واقعیت تطبیق دارد، خود موضوع پژوهش و تحقیقی جدی و عمیق است. یهودیزه کردن باورها و اعتقادات مسیحیت در قرون میانه بنیانها و شالوده های کاتولیکی نظام اروپایی را ویران ساخت و باورها، عقاید، ارزشها و هنجارهای اخلاقی مسیحیت را دگرگون نمود. فرآیند این همه، سر برداشتن پروتستانتیزم در اروپا بود.

پروتستانتیزم در جهان بینی خود نگاهی کاملاً عهد عتیقی (توراتی) و رویکردی کاملاً دنیایی داشته و از منابع یهودی به شدت تأثیر پذیرفته است. در سایه پروتستانتیزم بود که نه تنها گناه بزرگ پیامبر کشی آنها (به صلیب کشیده شدن مسیح پیامبر به زعم مسیحیت کاتولیک) بخشوده شد، بلکه مقام و مرتبت یهود به مقام و مرتبت «قوم برگزیده» ارتقا یافت.

نقش آفرینی یهود در دیگر تحولات اجتماعی اروپای قرون وسطی که با پروتستانتیزم آغاز شده بود در نوزایی جریان «روشنگری» نیز ادامه یافت. «قوم برگزیده» با ویران ساختن شالوده های مسیحی تمدن اروپا و غرب به گرفتن انتقامی تاریخی از آن دست زد و به جای آن تمدنی یهودی شبه مسیحی ای را بنا نهاد که رویکردی کاملاً دنیایی، پوزیتویستی و مادی داشت. تمدنی که بنیان و اساس آن بر قتل عام دیگر اقوام و استعمار، استثمار، تعدی، تجاوز، توسعه طلبی و امپریالیزم قرار داشت. این همه ناشی از سلطه جهانبینی یهودی و تلمودی بر اندیشه و روان تمدن غرب بود.


این نوشته گزارشی تاریخی و مستند از ناگفته های تاریخ قرون میانه و جدید اروپا است و منابع آن عموما یهودی یا غربی است. در این کتاب افشاگری فراوانی علیه لوتر صورت گرفته است و اثبات می کند که لوتر به دروغ ضد یهود شد.

این کتاب در دو فصل نوشته شده است. فصل اول دارای 10 بخش و فصل دوم دارای 7 بخش می باشد.

 

lsdpdj/jdi

 

«پروتستانتیزم، روشنگری میستی (نهانگرایی) عبرانی»

فصل اول آن با عنوان: «پروتستانتیزم، روشنگری میستی (نهانگرایی) عبرانی» به بررسی وقوع رخدادهای بزرگ تاریخ اروپا در قرون میانه اختصاص یافته و طی آن از چگونگی پیدایی پروتستانتیزم و نقش منابع یهودی از جمله عهد عتیق (تورات) و «کابالا» درسر برداشتن پروتستانتیزم، اهداف این جریان مسیحی - یهودی و تأثیر آن بر نظام اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اروپا سخن به میان آمده است.

در این فصل بسیاری از ناگفته های مربوط به اقدامات و تلاشهای «قوم یهود» در تغییر هویت تئولوژیک و تمدنی اروپا و غرب بیان شده است که مطالعه آن یقیناً در نحوه نگرش تاریخی خوانندگان تأثیرگذار خواهد بود.

مهمترین دستاورد روندی که با پروتستانتیسم آغاز گردیده و با روشنگری ادامه یافت قطع ارتباط حیات فردی و اجتماعی بادین و مرتبط ساختن آن به ایدئولوژی‌ها و بدین‌ترتیب پشت کردن به آخرت‌گرایی و روی آوردن به دنیاگرایی بود.

لیبرالیسمی که پیروزی آن همراه با نظام جدید جهانی جشن گرفته می‌شد، سوسیالیسمی که رفته‌رفته رنگ می‌باخت و ناسیونالیسمی که هنوز از نقطه‌نظر محلی تاثیرگذار بود، فاشیسمی که در این فاصله سر برداشت و حتی ایدئولوژی محافظه‌کاری که در هر زمان از آن به اشتباه به عنوان دین نام برده می‌شد و همه این دستاوردهای فلسفه روشنگری بود که با انقلاب فرانسه به سمبل تبدیل شد.

به بیانی دیگر در پشت جریان سربرداشتن ایدئولوژی‌های گوناگون دین‌زدایی قرار داشت. همه آنها از بهشتی که دین به مثابه ارزش‌هایی به انسان نشان می‌داد، ‌روی گردانیده، تحقق زمینی یا بهشت دنیایی را وعده می‌دادند و اینکه انسان پس از مرگ باچه مسائلی روبرو خواهد بود را نادیده انگاشته، تنها به زندگی دنیایی و رخدادهای آن علاقه نشان می‌دادند. رویکرد این روند که با پروتستانتیسم آغاز گردیده، با روشنگری ادامه یافت، از بهشت اخروی به سوی بهشت دنیوی و از مسیحیت کاتولیک به یهودیت است.

جریان روشنگری که به اوج قله لذت پرستی رسیده در مرحله‌ای که وابستگی آن به دنیا در بالاترین حد خود است، و از مسیحیت کاتولیک که به دست شستن از دنیا دعوت می‌نماید، بسیار فاصله دارد و به یهودیتی که ویژگی آن در آیه قبل مشخص شده، بسیار نزدیک است و در این هیچ شکی وجود ندارد.


لوتر به هنگام اعلام اساسی دین جدید خود که با سنت‌های کلیسایی کاتولیک کاملا متفاوت بود، به عهد عتیق متمایل شده بود. او که زبان عبرانی را آموخته بود،‌ به مطالعه منابع عبرانی پرداخت. لذا او و همفکرانش در منابع یهودی چیزهای بسیاری یافتند. تاثیر پذیری لوتر و همفکران او از عهد عتیق، به طور طبیعی موجب بروز تغییرات در فهم دینی کلیسای کاتولیک گردید. تغییرات بزرگی که پیش از این در آن وجود نداشت.

در عهد عتیق یک نمونه هم از ایمان به آخرت وجود ندارد. باور به بهشت و جهنم وجود ندارد هرچه هست در همین دنیاست. بهشت در دنیا و همواره با آمدن مسیح برپا خواهد گردید. کالوین در کتاب خود موسوم به «سود و ربا» آیه مذکور را که ناظر بر حرمت ربا و سود بود چنین تفسیر کرد: در اینجا هیچ دلیلی در مذمت رباخواری و سود وجود ندارد. بدین‌ترتیب رباخواری و بانکداری که در طول قرن‌ها، حرفه‌ای یهودی محسوب می‌شد،‌ در تمام منطقه شمال اروپا که تحت تاثیر و نفوذ پروتستانتیسم بود با سرعت گسترش یافت.

لوتر نمی تواند تغییر نظر در مورد یهود بدهد. لوتر بعد از پولوس قدیس دومین انحراف بزرگ را در مسیحیت موجب گردید. در پایان قرن 17 م. بخشی از یهودیان آمستردام در بازار بورس بسیار فعال بودند. آن‌ها در سطح گسترده‌ای بر بازار بورس مسلط شدند و در توسعه و سازماندهی آن نقش پیشتازی داشتند. بعضی از نویسندگان، ثروتمندی قابل توجه آن زمان آمستردام را به قدرت اقتصادی یهودیان مربوط می‌دانند.

یهودیان آمستردام بخش بزرگی از سهام شرکت‌های بزرگ عصر استعمار یعنی کمپانی‌های هلندی هند شرقی و غربی و مدیریت آن‌ها را در اختیار گرفتند. بازار الماس آمستردام هنوز هم در اختیار جماعت یهودی آن است. نتیجه این که پروتستانیزم با پذیرش عهد عتیق و جهان‌بینی عبرانی پروسه مهم یهودیزه شدن را آغاز کرد. این روند یهودیزه شدن به طور شفاف و آشکار در مذهب پیوریتانیزم که انگلستان و آمریکا را عمیقاً تحت تاثیر خود قرار داد قابل مشاهده است.


پیوریتانها همان یهودیان انگلیسی بودند. تحول باور مسیحی- یهودی و تبدیل آن به مسیحیت صهیونیستی به عنوان ایدئولوژی پروتستانهای قرون میانه توسط پیوریتانها صورت پذیرفت. این فرقه پروتستان که ساختار هنجارهای اخلاقی آنتماما منطبق با تورات بود و به عنوان یهودیگری انگلیسی شناخته می شد توسط فردی کالوینیست پروتستان، به نام ویلیام تیندل پایه گذاری شده و در اروپا گسترش یافته بود و خود شاخه ای از کالوینیسم به حساب می آمد. کالوین فردی بود که طبق آیین منحرف یهود ربا را تقدیس می کرد.

در کابالا شکل‌گیری دنیایی انسان محور و به تعبیر درست‌تر، یهودی محور پیش‌بینی می‌شود. بنیاد دین یهود خداباوری نیست. بلکه دیدگاهی مبتنی بر برتری و حاکمیت یهودیان است. آن‌چه مهم است حفظ یهودیان، برتری یهودیت و دفاع از یهودیت است نه خداباوری، که «یهودی بودن» مهم است.

 

lsdpdj/lnvk

 

«مسیحیت صهیونیستی، پیدایش و ظهور تاریخی آن»

فصل دوم نیز که تحت عنوان: «مسیحیت صهیونیستی، پیدایش و ظهور تاریخی آن» به نگارش درآمده است تلاش شده تا چگونگی پیدایش این جریان، روند تکاملی و تبدیل صهیونیزم دینی به صهیونیزم سیاسی، ساختارها، سازمانها، مؤسسات و نهادهای مربوط به آن تبیین و تحلیل شود.


پروتستانتیسم را می‏توان به نوعی بازگشت و رجعت مسیحیان به عهد عتیق یا تورات نامید. نهضت پروتستانتیسم به‏طور مشخّص با مارتین لوتر و آرای اعتقادی جدید او دربارة مسیحیّت آغاز می‏گردد.

لوتر خود پیش از آغاز نهضت پروتستانتیسم تحت تأثیر عمیق آموزه‏‌های فلسفی، تئولوژیک و جهان‏بینی عبرانی بوده است. به هنگام تحقیق و پژوهش دربارة لوتر، به عنوان بزرگ‏ترین پیشوای پروتستانتیسم و اینکه او چگونه مجذوب چنین رویکردی گردید، با علاقة فراوان او به دین یهود و منابع عبرانی روبه‌رو می‏شویم. جنبش پروتستانتیسم در مقیاس وسیعی بازگشت و رویکرد به عهد عتیق و جهان‏نگری عبرانی است و این رویکرد دارای آثار اجتماعی، اقتصادی (زایش کاپیتالیسم و مشروعیّت یافتن بهره و ربا) و اجتماعی، سیاسی (نوعی هواداری غیر عادی از یهودیّت و دلدادگی به آن) بوده است.


گروه‌های صهیونیست مسیحی از آنجایی که معتقد به وجود هفت مرحلة گذار در کتاب‏ مقدّس هستند، خود را تقدیرگرایان می‏‌دانند. در عین حال، این گروه‌های مسیحی به ‏دلیل اینکه قبل از جنگ آرمگدون بوده‌‏اند و از فلاکت، مشقّات، درد و رنج آن جنگ دور نگه‏ داشته شده ‏اند، خود را بخشوده‏ شدگان می‏‌نامند.

هفت مرحله گذار از دیدگاه مسیحیان صهیونیست

این مراحل (هفت‏گانه) که در کتاب مقدّس پیش‌گویی شده و بخشوده شدگان به آن اعتقاد دارند، عبارتند از:
1. بازگشت یهودیان به فلسطین؛
2. ایجاد دولت یهود؛
3. موعظه شدن انجیل به بنی‏اسرائیل و دیگر مردم در تمامی دنیا؛
4. (حصول مرحله) وجه (Rapture) به بهشت رفتن کلّیة کسانی که به کلیسا ایمان آورده‏اند؛
5. دوران فلاکت؛ این مرحله هفت سال طول خواهد کشید. در این مرحله یهودیان و دیگر (به اصطلاح) مؤمنان ظلم خواهند دید. امّا سرانجام صالحان با پیروان دجّال به نبرد خواهند پرداخت؛
6. وقوع جنگ آرمگدون، جنگی که در صحرای مجدون در فلسطین اشغالی به وقوع خواهد پیوست؛
7. شکست لشکریان دجّال و استقرار پادشاهی مسیح. پایتخت این پادشاهی، اورشلیم (قدس) خواهد بود. این پادشاهی به وسیلة یهودیان اداره خواهد شد و یهودیان به مسیح خواهند پیوست یا مسیحی خواهند شد.


تاریخچه پیدایش صهیونیسم مسیحی در واقع به قبل از تشکیل دولت جعلی اسرائیل و حتی به قبل از ظهور و پیدایی یهودیان صهیونیسم باز می گردد.

بعضی از مذاهب پروتستان که در قرن 19 به وجود آمدند، ایده بازگشت یهودیان به سرزمین های مقدس را که برگرفته از پیشگویی های عهد عتیق بود به صورت پایه اندیشه های خداشناسی خود درآورده‌اند که عبارت اند از:

فرقه‌های یهودگرای مسیحی که معتقد به لزوم بازگشت یهود به سرزیمن مقدس، پیش از ظهور منجی‌هستند

1.    مذهب برادری پلیموس
2.    ادونتیستها
3.    مورمونها
4.    کریستا دلفیان
5.    طریقت یهودی مسیحی
همچنین سازمان ها و نهاد های صهیونیستی مسیحی عبارت اند از:
1. سفارت بین المللی مسیحیت اورشلیم (قدس)
2. بنیاد معبد مقدس اورشلیم
3. انجمن آمریکایی اتحادیه یهودیان و مسیحیان
4. دوستان مسیحی بنیاد توسعه جامعه اسرائیل

چاپ ششم این کتاب در سال 1389، تهران، توسط انتشارات هلال، در قطع رقعی و با قیمت 1500 تومان در 5000 نسخه و 130 صفحه وارد بازار نشر شده است.


منبع : پایگاه جامع حوزوی صهیون‌پژوهی تیه
کد خبرنگار : 18
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

اردو
تبلیغ کانال
ویژه نامه روز قدس
صوت
فیلم
کاریکاتور
اینفوگرافی
اخبار
پربازدیدترین
پیشنهادسردبیر
همایش ها
محصولات
اساتید