امروز : 27 مهر 1398::04:26
کد خبر : 1884
سه شنبه 12 مرداد 1395 - 13:26

نگاهی بر دیدگاه مقام معظم رهبری بر مساله فلسطین و اسرائیل7

توهم شکست ناپذیری رژیم‌صهیونیستی و امید همزیستی در کنار آن

پایگاه صهیون‌پژوهی تیه: چه آنان که با توهم شکست ناپذیری رژیم صهیونیسم، شعار واقع بینی سرداده و دست سازش و تسلیم در برابر غاصبان دراز کردند و چه کسانیکه به خیال باطل خود، نسل سوم و دوم سیاستمداران صهیونیست را مبرا از جنایات نسل اول دانسته، امید همزیستی سالم درکنار آنان را در دل پروراندند، اکنون باید به خطای خود پی برده باشند. اولا با موج بیداری ملت مسلمان و بالیدن نهال مقاومت اسلامی، آن هیبت دروغین فروریخته و نشانه‌های ناتوانی و درماندگی در رژیم غاصب آشکار گشته است، ثانیا خوی تجاوزگر و بی‌شرمی از جنایت در گردانندگان آن رژیم همان است که در دهه‌های اول بود و هرگاه بتوانند یا گمان برند که می‌توانند، ازهیچ جنایتی رویگردان نیستند.

برگرفته از کتاب فلسطین از منظر رهبری

توهم شکست ناپذیری رژیم‌صهیونیستی و امید همزیستی در کنار آن

به گزارش خبرنگار سرویس فلسطین و اسرائیل غاصب پایگاه صهیون‌پژوهی تیه، علت ناتوانی کشورهای اسلامی همان چیزی است که موجب شده بود ملت بزرگ ایران با وجود دین و ایمانش، تا قبل از برهه انقلاب در دوران‌های قبل در همه قضایایی که برایش پیش آمد، دچار ناکامی شود. علت، درهمه جا یکی است. علت اینست که ملت ما از آن خصایص ممتازی که در طول این هشت سال از آن برخوردار بود، درگذشته برخوردارنبود. امروز هم متاسفانه بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر، از آن برخوردار نیستند. اما ملت ما، درطول سالهای بعد از انقلاب، ازآن برخورداربود. آن چیست؟

این یک نکته اساسی است. این عامل پیروزی‌های بزرگ و کامیابی‌های ملت ایران است. یعنی ارتباط این توده عظیم مومن –این جوانان، این مردان و زن‌ها و قشرهای مختلف- با آن مرکزیت و رهبری الهی ایمانی که با همه وجود در راه هدف‌های اسلامی تلاش می‌کرد و مردم را در آن راهی که بایستی حرکت می‌کردند، هدایت می‌کرد. وجود یک رهبری، یک مرکزیت و دستگاه هدایت، که در امام بزرگوار ما آن مرد حکیم و معنوی متجسم شده بود.

سختی‌ها و بلاهای ملت‌های مسلمان، ناشی ازگم کردن خط عقیده به توحید

هرچه امروز از سختی‌ها و بلاها بر سر مسلمانان می‌آید بر اثر گم کردن سر رشته زندگی در زیر سایه توحید است. توحید که فقط یک امرذهنی نیست، توحید یک امر واقعی، یک نظام و یک دستورالعمل زندگی است. توحید به ما می‌گوید که با دوستانمان چگونه باشیم، در نظام اجتماعی چگونه باشیم و چگونه زندگی کنیم. بعضی خیال می‌کنند که اعتقاد به توحید، مربوط به بعد از مرگ است، درحالی که اعتقاد به توحید، سازنده این عالم و سازنده زندگی است. امروز ما به این احتیاج داریم؛ ملت‌های مسلمان به این احتیاج دارند.

 

فلسطین از منظر رهبری/ تیه / دشمن شناسی

 

رکن دوم هم توحیدکلمه است. ملت های مسلمان باید با هم متحد شوند.

بی‌تردید مبارزه، خسارتهای تاسفباری را نیز به همراه دارد. مردم کشته می‌شوند؛ خانه‌ها ویران می‌گردد؛ فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینی می‌کند و دهها مصیبت دیگرکه ملال و تاثر آن هرگز دلهای ما را رها نخواهدکرد؛ ولی باید ببینیم نتیجه این ایثار و فداکاری چیست؟ پیروزی آنقدر با ارزش است که ناگزیر باید بهای آن نیز پرداخته شود.

به هم ریختن تمام محاسبات اسرائیل با قیام فلسطینیان

نکته دوم که بسیار اهمیت دارد، این است که با این قیام، تمام محاسبات دولت غاصب صهیونیست به هم ریخته است؛ چون اساس محاسبات آنها بر این استوار بود که ملت فلسطین بعد از آن فشارهای اول کار و بعد از تبعید بیش از نیمی از مردم اصلی فلسطین به خارج از کشورشان و گذشتن سالهای متمادی، دیگر حال، حوصله، عزم، نشاط و جان مقابله را نخواهد داشت.

درحال حاضر این محاسبات غلط از آب درآمده و این پایه به هم ریخته است. وقتی هزاران هزار مردم که در خود فلسطین هستند -نه گروه‌های فلسطینی خارج از مرزهای اصلی فلسطین که در لبنان یا اردن یا جاهای دیگرهستند- مصمم باشند با آن مبارزه کنند، دیگر آن فضای امنی که برای خودشان به عنوان بهشت موعود در نظرگرفته بودند و مهاجران غیر فلسطینی –یعنی یهودیان سرتاسردنیا– را به آنجا کشیده بودند، وجود نخواهد داشت.

عدم بازدارندگی مذاکره با اسرائیل از جنایات آنها

من در همین جا به روسای سیاسی دولت‌های اسلامی هم می‌گویم، خیال نکنند که با کوتاه آمدن در چنین قضیه بزرگی، اسرائیل غاصب و پشت سر او آمریکا، تجاوزات و تعدیات خودشان را متوقف خواهند کرد. یک قدم جلو آمدند؛ تسلیم شدید، یک قدم دیگر می آیند جلو. تا به حال آن کسانی‌که متمسک به این شعار بودند، یک حربه‌ای داشتند. چرا از دست دادند؟ با چه تحلیل درستی؟ جمهوری اسلامی ایران در این پانزده سال حرفش را از زبان امام بزرگوارش و از زبان ملت ایران گفته است و باز هم حرف، همان است. حق، با گذشت زمان کهنه نمی‌شود و ناحق نمی‌گردد. ظلم هم با گذشت زمان، مشروعیت پیدا نمی‌کند.

قدرت ملت فلسطین در عین مظلومیت، وعجزصهیونیست‌های غدار

یک روز دشمن آنها(اسرائیل) از امروز ضعیف‌تر بود، اما توانست بر ملت فلسطین تسلط پیدا کند؛ چون مقاومت نبود. امروز دشمنشان صد برابر از آن روز قویتر است، اما در مقابل ملت فلسطین دچارناتوانی است؛ چون این ملت ایستاده و قیام کرده است.

تهدید هر جوان فداکار فلسطینی به قدر یک لشکر

مبارزه‌ای که امروز ملت فلسطین شروع کرده است، مبارزه یک ارتش با یک ارتش دیگرنیست، تا ما بگوییم او چند دستگاه تانک دارد، این چند دستگاه تانک دارد؛ او بیشتردارد یا این بیشتر دارد. مبارزه تن‌ها، جسم‌ها و جان‌های افراد است که از مرگ نمی‌ترسند. هر جوان فداکاری که در مقابل رژیم اشغالگر قرار می‌گیرد، به قدر یک لشکر آنها را تهدید می‌کند. جواب این انسان را دیگر تانک و موشک و هواپیما و هلیکوپتر آپاچی نمی‌دهد. وقتی یک انسان –و لویک نفرـ ازمرگ نترسید و خود را برای فداکاری درراه خدا و در راه وظیفه آماده کرد، برای دنیاداران بی‌انصاف بزرگترین خطرمی شود.

 

فلسطین از منظر رهبری/ تیه / دشمن شناسی

 

قدرت اسرائیل، ناشی از عدم اتحاد مسلمین

مسلمانان بر فراز همه شعارهای خود –چه شعار قومیت، چه شعارمذاهب اختصاصی خودشان، چه شعارهای مربوط به سیاست‌های خودشان– باید شعار وحدت و یک پارچگی امت اسلامی را قرار دهند. امروز برای آنها یکی از کارآمدترین شعارها اینست. می‌دانیم که استعمار و استکبار و دست قدرتهای بیگانه همیشه سعی کرده است با انواع و اقسام حیل، این وحدت را در هم بشکند که یکی از خبیث‌ترین حیله‌ها، حیله غصب سرزمین فلسطین و کاشتن شجره خبیثه صهیونیسم در سرزمین اسلامی فلسطین –یعنی در قلب ملت‌ها مسلمان وکشورهای اسلامی– بوده است. اگر ما امروز وحدت می‌داشتیم و اگر به معنویت اسلام تکیه می‌کردیم، دشمن نمی‌توانست با این وضوح ملت فلسطین را درخانه خودش این گونه مورد شکنجه و فشار و تعقیب و آزار قرار دهد.

ریختن آبروی رژیم صهیونیستی و حامیانش پس از پیروزی مقاومت فلسطین در غزه

کدام پیروزی از این بالاتر که یک ارتش مجهز که یک روز توانسته بود سه تا ارتش بزرگ کشورها را در سالهای 67 تا 73 میلادی شکست بدهد، 22 روزتلاش کند و نتواند این جوان‌های مقاوم و این مجاهدان مومن را در غزه وادار به عقب نشینی کند و آنها را  شکست بدهد؟ ناکام، دست خالی مجبورشد برگردد، علاوه بر اینکه در دنیا هم رژیم صهیونیستی و حامیانش و در راس آنهارفت، آبروشان بر خاک ریخت. این پیروزی بزرگی برای مسلمان‌ها بود، مسلمان‌ها را به یک همدلی نزدیک کرد. اینجا دیگر مسئله شیعه وسنی را نمی‌توانستند مطرح کنند. حالا آمده‌اند مسئله قومیت را مطرح کرده‌اند، مسئله عربیت و غیرعربیت، دعوای بین اینکه مسئله فلسطین مختص به عربهاست و اصرار بر اینکه مختص به عربهاست، برای اینکه غیرعرب حق ندارد درمسئله فلسطین دخالت کند! چرا؟ مسئله فلسطین، مسئله اسلامی است، عرب و عجم ندارد.

 

فلسطین از منظر رهبری/ تیه / دشمن شناسی

 

شکست اسرائیل درجنگ 33 و 22 روزه، شیب تند سقوط

اکنون رژیم غاصب که چند دهه با ارتش و تسلیحات خود و با پشتیبانی نظامی و سیاسی آمریکا، چهره‌ای مهیب و شکست ناپذیر نشان می‌داد، دو بار از نیرهای مقاومت که با اتکا به خدا و مردم، بیش از اتکا به سلاح و تجهیزات می‌جنگیدند، شکست خورده و با وجود تمرین‌ها وآماده سازی‌ها نظامی و سازمان‌های عریض و طویل اطلاعاتی و حمایت بی دریغ آمریکا و بعضی دولت‌های غربی و همدستی برخی منافقان جهان اسلام، انحلال و شیب تند سقوط، و عدم کفایت خود در برابر موج نیرومند بیداری اسلامی را ظاهر ساخته است.

شدت عمل دشمن؛ نشانه ضعف و بی تدبیری

شدت عمل دشمن غالبا نشانه ضعف و بی تدبیری اوست. به صحنه فلسطین و به ویژه غزه بنگرید. حرکات بی رحمانه و دژخیمانه دشمن در غزه که نظیر آن در تاریخ ظلم‌های بشری کمتر دیده شده است، نشانه ضعف او در فائق آمدن بر اراده مستحکم آن مردان و زنان و جوانان وکودکانی است که بادست خالی، در برابر رژیم غاصب و پشتیبانش یعنی ابر قدرت آمریکا ایستاده و خواسته آنها را که رویگردانی ازدولت حماس است زیرپای خود افکنده‌اند.

 


منبع : پایگاه جامع صهیون پژوهی تیه
کد خبرنگار : 12
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد
منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

اردو
تبلیغ کانال
ویژه نامه روز قدس
صوت
فیلم
کاریکاتور
اینفوگرافی
اخبار
پربازدیدترین
پیشنهادسردبیر
همایش ها
محصولات
اساتید